Kserokopiarki Kserkom

Program rządowy AKTYWNA TABLICA

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica". W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

1
projekt na lata 2017-2019
Program Aktywna Tablica realizowany będzie w latach 2017-2019
3
łączna kwota 279 mln 316 tys. zł
Na jego realizację przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł
2
17,5 tys. zł na pomoce dydaktyczne
Placówka może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 17,5 tys. zł.
4
80% ze środków budżetu państwa
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. (Wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł)

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup:

 • tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótkoogniskowym lub bez,
 • projektorów ultrakrótkoogniskowych,
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Kto może się ubiegać o środki?
 • O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
 • 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • 2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
 • 3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.
 • W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

 • 1. do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;
 • 2. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.;
 • 3. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

 • Na górę strony