Kserkom dzierżawa kserokopiarki Tarnów

Polityka środowiskowa

KSERKOM jest firmą zajmującą się sprzedażą urządzeń biurowych oraz kompleksową obsługą serwisową w tym zakresie.

Misją "KSERKOM" jest dostarczanie naszym klientom usług o najwyższej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego wpływu na środowisko. Dążąc do doskonałości w zakresie ochrony środowiska, KSERKOM planuje wdrażać zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, zgodny z wymogami międzynarodowej normy.

Poprzez zobowiązanie do ciągłej poprawy w zakresie ochrony środowiska, szkolenia i najlepszą praktykę, KSERKOM będzie zawsze, gdzie to możliwe:

  • Spełniać wszystkie wymogi prawne odnoszące się do naszej firmy w zakresie ochrony środowiska.
  • Zmniejszać wpływ na środowisko związany ze zużyciem energii poprzez wydajne techniki i technologie oraz najlepszą praktykę.
  • Zarządzać odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu, wtórne wykorzystanie, unieszkodliwianie lub bezpieczne składowanie.
  • Zachęcać strategicznych dostawców, klientów oraz pracowników firmy, aby uświadamiali sobie ich odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska.
  • Wprowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami poprzez odbiór od Klientów zużytych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i opakowań celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia.
  • Szkolić i doskonalić swoich swoich pracowników w zakresie ochrony środowiska.
  • Rozpowszechnianiu świadomości środowiskowej poprzez edukację dzieci i młodzieży.


Firma KSERKOM zobowiązuje się do zapobiegania zanieczyszczeniom Środowiska oraz dążenia do kontroli ryzyka środowiskowego swoich działań.

Plan polityki środowiskowej jest w pełni popierany przez cały personel i zarząd firmy KSERKOM, oraz podany do wiadomości strategicznych dostawców.

Polityka środowiskowa jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Zarząd firmy Kserkom