Kserkom Dzierżawa kserokopiarki Tarnów

Aktualności

Praca w przyszłości - nowe technologie i ergonomia

data dodania: 2015-01-28

Ricoh przedstawił pierwszą część raportu "Praca w przyszłości" opracowanego na podstawie badań zrealizowanych przez Economist Inteligence Unit. W ramach tego projektu światowi eksperci w takich dziedzinach, jak nowe technologie czy ergonomia, przedstawili swoją wizję przemian, które nastąpią w środowisku pracy w ciągu kolejnych 10-15 lat. Jednym z rozmówców był Alan Hedge, Dyrektor Human Factor and Ergonomics Laboratory w Cornell University. Według niego decydujące znaczenie w tym procesie będzie miała m.in. rosnąca popularność elektroniki użytkowej noszonej na sobie (wearables).

Nowe technologie są w coraz większym stopniu obecne w codziennym życiu. Widać to m.in. na przykładzie nowoczesnych samochodów. Te zapewniają dostęp do szeregu inteligentnych funkcji takich, jak: ostrzeganie o niebezpieczeństwie na drodze, wyznaczenie optymalnego momentu na zmianę pasa ruchu czy określenie dokładnego położenia. Podobny trend będzie dotyczył ewolucji środowiska pracy. Co ważne, innowacyjne rozwiązania będą rozwijanie nie tylko w kierunku zwiększenia efektywności ale również poziomu komfortu i ergonomii.

Według Alana Hedge patrząc na kierunek ewolucji nowoczesnych przestrzeni biurowych i zastosowanych w nich rozwiązań "[...] możemy zaobserwować zapowiedź nowego trendu "aktywnych" przedmiotów wyposażonych w sensory. Obecnie jesteśmy na początku tej rewolucji."

Kolejnym ważnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na zmiany środowiska pracy jest rosnąca popularności elektroniki użytkowej, którą nosimy na sobie (wearables). Wyposażone w sensory "aktywne" przedmioty w biurze przyszłości w połączeniu z tymi urządzeniami zmienią sposób interakcji człowieka z otaczającymi go obiektami. Profesor Hegde określa ją mianem wszechobecnej ergonomii. Znaczenie i zasięg tej ewolucji jest według niego porównywalny z możliwościami, które zawdzięczamy nowoczesnym smartfonom. Nowe rozwiązania w jeszcze większym stopniu przyczynią się do ułatwienia dostępu do danych. Ten aspekt będzie motorem napędowym tego trendu.

Zgodnie z tą wizją, człowiek będzie wkraczał w środowisko, którego niemal każdy element będzie wyposażony w sensory. Umożliwi to szybkie i skuteczne połączenie i wyszukiwanie danych. Autoryzacja dostępu do tych zasobów będzie odbywała się za pośrednictwem jednego z elektronicznych urządzeń, które staną się częścią garderoby. Ludzie przestaną nosić elektroniczne urządzenia ze sobą a zaczną je nosić na sobie.

Dla firm, które chcą być dobrze przygotowane na wyzwania przyszłości, bardzo ważne jest odpowiednie wkomponowanie nowych narzędzi i stworzenie środowiska przyjaznego dla wdrożeń kolejnych innowacji. Te zmiany będą musiały również znaleźć odzwierciedlenie w procedurach obowiązujących w organizacji.

Przedsiębiorstwa, które nie skorzystają z tych nowych możliwości ryzykują utratę pozycji, którą wypracowały na rynku.


Wszystkie aktualności


Na górę strony