Kserkom dzierżawa kserokopiarki Tarnów

Sponsoring

Kserkom Tenis Klub

Skutkiem wielkiego zaangażowania w rozpowszechnianie edukacji tenisowej wśród młodzieży było powstanie nowego klubu tenisowego pod nazwą KSERKOM TENIS KLUB. W w/w klubie prowadzone jest profesjonalne szkolenie grupy tenisowej KSERKOM TEAM, jak również zajęcia podstawowe dla dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę gry w tenisa.

W KSERKOM TENIS KLUB treningi ogólnorozwojowe odbywają się pod opieką trenera Leszka Kępińskiego, natomiast szkolenia tenisowe prowadzi mgr AWF, Grzegorz Żmuda. W ramach promocji sportu tenisowego oraz szkolenia młodzieży, wspólnie z "A.C.T. SPORT" zorganizowalioemy cykl imprez sportowych dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Przez okres wakacji odbyło się 6 turniejów. 1-sze spotkanie miało charakter "pikniku rodzinnego", na którym ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane konkursy, gry w "minitenisa" oraz zabawy zręcznooeciowo - sprawnooeciowe. Natomiast na ostatnim turnieju, kończącym cykl wakacji z tenisem, zostali nagrodzeni najbardziej wytrwali i zaangażowani "młodzi sportowcy", którzy dopiero wdrażają się w arkana "sztuki tenisowej", a "KSERKOM TENIS KLUB" na pewno dołoży wszelkich starań, aby w przyszłooeci stali się prawdziwymi mistrzami tenisa.Na górę strony