Kserkom dzierżawa kserokopiarki Tarnów

Co to jest Kserkom Print Cost Control?

Kserkom Print Cost Control to aplikacja, za pomocą której zyskujemy możliwość monitorowania ilości kopii/wydruków wykonywanych na urządzeniach Ricoh.

    Dzięki wprowadzeniu autoryzacji do urządzeń dostajemy dokładne dane dzięki którym Kserkom Print Cost Control stworzy automatycznie raporty według odpowiednich kryteriów:
  • na poszczególnych użytkowników,
  • urządzenia,
  • działy,
  • MPK,
  • lokalizację ,
  • 10 użytkowników najwięcej drukujących.

oprogramowanie Kserkom Print Cost Control

Raporty mogą być generowane ręcznie przez administratora lub operatora w określonym przez niego zakresie czasowym, lub będą tworzone automatycznie i wysyłane do jednego lub wielu odbiorców za pomocą poczty email. Dzięki automatyzacji procesu raportowania operator nie będzie musiał tracić czasu na generowanie raportów.

Do każdego urządzenia można stworzyć osobny cennik, bo przecież nie wszystkie urządzenia posiadają jednakowe koszty eksploatacji. Koszty jakie możemy określić to koszt kopii/wydruku kolor, kopia/wydruk czarnobiały i koszt wykonania skanu. Dzięki określeniu kosztów system automatycznie przeliczy wykonane na urządzeniach prace i przedstawi na raporcie w postaci cennika.

Ponadto po wprowadzeniu kontroli, wzrasta świadomość użytkowników na temat ilości wykonywanych kopii i wydruków, jak i kosztów ponoszonych w związku z niewłaściwym dopasowaniem reguł drukowania. Za przykład niech posłużą takie stwierdzenia:

"Czy na pewno wszystkie emaile trzeba drukować w kolorze? Czy w ogóle wszystkie trzeba drukować bo z kartki czyta się lepiej?"

Dzięki Kserkom Print Cost Control świadomość użytkowników w związku z optymalizacją wydruków i wykorzystania urządzeń wzrasta, a proporcjonalnie do wzrostu świadomości wzrasta ilość zaoszczędzonych kosztów.

Kolejnym czynnikiem podnoszącym koszty w środowisku druku jest nieodpowiedni dobór sprzętu i brak optymalizacji wydruków. Dzięki stałemu monitoringowi ilości wykonywanych wydruków na urządzeniach mamy możliwość szybkiej reakcji na takie zdarzenia jak przeciążenie czy zbyt małe wykorzystanie. Takie informacje pozwolą nam na szybką zmianę pracy na poszczególnych maszynach dzięki czemu urządzenia przeznaczone do mniejszych obciążeń szybko się nie zużyją , a urządzenia wysokonakładowe będą odpowiednio wykorzystane.

Screeny z programu:


Na górę strony